Tisztelt Látogatók, Támogatóink!

Intézményünk dolgozói, a szülõk támogatásával több, mint 15 évvel ezelõtt – intézményünk névadójáról elnevezett alapítványt hoztak létre 60 000.- ft. törzstõkével.
A Cházár András Alapítvány közhasznú szervezet, melynek közhasznú tevékenysége: a nevelés, oktatás, egészségmegõrzés gyógyító és egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, sport – kulturális – tevékenység, valamint a hátrányos helyzetû tanulók, gyermekek esélyegyenlõségének elõsegítése.
Az alapítvány törzstõkéjének kamatait a fenti célokra használhatjuk fel az alapító okirat szerint. A konkrét felhasználásról az Alapítvány kezelõ szerve – 5 fos újonnan felállított kuratórium dönt – melynek elnökét és 4 tagját az alapító kijelölte.
Az alapítvány nyitott, vagyonát gyarapíthatják hazai, és külföldi magánszemélyek, vállalkozók, gazdálkodó szervezetek, intézmények, hazai vagy külföldi pénznemben nyújtott. Illetve természetbeni adományai, a személyi jövedelemadó 1 %- ról történt rendelkezés nyomán kapott összegek.

Az alapítvány adatait az alábbiakban részletezem.
Cházár András Alapítvány
Nyilvántartási száma A 227
Közhasznú alapítvány
Székhelye 2600 Vác Március 15 tér 6
Képviselõje Schoffer Sándorné

Az 1%os felajánláshoz szükséges rendelkező nyilatkozat letölthető innen

Közhasznúsági jelentés 2007

Közhasznúsági jelentés 2008

Közhasznúsági jelentés 2009

Közhasznúsági jelentés 2010

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2012

Közhasznúsági jelentés 2013

Közhasznúsági jelentés 2014.

Közhasznúsági jelentés 2015.

Közhasznúsági jelentés 2016.

 

 

Alapítványunk bankszámla száma: RAIFFEISEN BANK 12026001-01027178-00100009

Adószáma 186 722 84 – 1 – 13

Kérem Önöket, amennyiben a Cházár András Alapítvány céljaival egyetért anyagilag is támogatni szíveskedjék.
Vác, 2007. augusztus 13.

Schoffer Sándorné sk.
kuratórium elnök