B
School

Szeretettel üdvözöljük intézményünk honlapján!

„Féld az Istent, igazságosan cselekedj és ne szégyellj senkit!”

Fáy Károly, a váci intézet siket tanára

Bemutatkozás

Általános iskolánkban az enyhe és súlyos fokban hallássérült, halmozottan sérült, valamint ép intellektusú - autizmus spektrumzavarban szenvedő gyermekek komplex speciális gyógypedagógiai - pedagógiai ellátása, személyiségfejlesztése, szaktantárgyi tudásuk bővítése, készségeik és képességeik gyarapítása folyik.
A gyermekek felvétele a FPSZ Hallásvizsgáló Tagintézményének, illetve a PMPSZ Budapesti Tagintézményének szakértői véleménye alapján történik, az intézmény Alap Dokumentumában foglaltak szerint.


HALLÁSSÉRÜLT TAGOZAT
A hallássérült tanulóknál elsődleges célunk a nyelvi kommunikáció megalapozásával, a nyelvi rendszer kiépítésével az ismeretszerzésre alkalmas kommunikációs szint elérése, egyéni rehabilitációs órák biztosításával is.

• Törekszünk az általános műveltség alapjainak elsajátíttatására, a későbbi sikeres társadalmi integráció esélyének növelése érdekében és a hallássérülésből adódó tanulási akadályozottságok, részképesség zavarok és az eltérő kulturális, szociális - családi környezetből fakadó hátrányok leküzdésére.
• Azoknál a tanulóknál, akiknél nehezített a nyelvi készségek birtokba vétele, kommunikációs eszközként a jelnyelvet, ujj ABC-t is alkalmazzuk.

jelnyelv olyan augmentációs kommunikációs technika, amellyel a beszédet kísérjük, vagy helyettesítjük. Alkalmazásának pontosan meghatározott helye és jelentősége van a kommunikáció fejlesztésében. Az átlagosan értelmes hallássérült gyermekek oktatásában elsődleges a hallásmaradvány kiaknázására épített uniszenzoriális, orális-auditív beszédfejlesztés. Amikor azonban az értelmi sérülés nyilvánvalóvá válik, a kapcsolatteremtés érdekében fejlesztjük a környezetből jövő jelzések iránti figyelmet. A metakommunikatív jelzések helyes értelmezését és alkalmazását, a kommunikáció személyiségfejlesztő és gazdagító hatását addig is biztosítjuk, amíg a szurdopedagógiai eljárásokkal végzett fejlesztés eredményeként alakuló kiejtés, a hallás, a szájról olvasás, és az ujj-abc segítségével alakuló írás az anyanyelv jelentéshordozóvá válik.

AUTISTA TAGOZAT
A Cházár András EGYMI Székhelyintézményében 2018. szeptember 1-től két osztály indításával kezdődött meg az ép intellektusú autizmus spektrumzavarral élő tanulók iskolai nevelése-oktatása alsó és felső tagozaton. Az autista tagozaton az osztályfoknak megfelelő, többségi tanterv szerint haladnak a tanulók. A tanterv az SNI irányelveknek megfelelően autizmusra adaptált.

A legáltalánosabb távlati célunk az elérhető legjobb felnőttkori szociális adaptáció és önállóság feltételeinek megteremtése.
· Elsődleges cél a szociális, kommunikációs és egyéb kognitív képességek specifikus módszerekkel történő fejlesztése.
• Kiemelten fontosnak tartjuk a mindennapi gyakorlati készségek fejlesztését továbbá a tananyag speciális módszerek alkalmazásával való tanítását.
Jól átgondolt tervezés formájában a protetikus környezet minden elemét megjelenítjük, mely biztonságos, jól strukturált, vizuális támpontokat tartalmaz, így az autizmussal élő tanulóink megértéséhez adaptált környezetet biztosítunk. Napirendet használunk, amelyben a személy képességeitől függően képi vagy írott formában felsoroljuk az adott nap eseményeit

 
A teret strukturáljuk, minden tevékenységnek állandó helyet alakítunk ki.
Picture 2
 
 
A viselkedésszervezés nehézségei sokszor megakadályozzák, hogy tanulóink egyszerű tevékenységeket, mint például öltözés, kézmosás gond nélkül véghez tudjanak vinni, így ezeket kihelyezett folyamatábrákkal segíthetjük
Picture 3

Picture 4

Picture5
 
 
Világos és egyértelmű viselkedési szabályokat határoztunk meg, melyet egységesen és következetesen be is tartatunk. A szabályokat vizuálisan is megjelenítjük.
Picture4

Picture6

Picture 7

Picture8
 
 
Gondot fordítunk speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítására. A jutalmazáshoz alkalmazunk azonnali és késleltetett. jutalmakat is melyek egyénre szabottak. Mindemellett folyamatos a szociálisjutalmazás és megerősítés.

 
Az időhatárokat mobil telefon segítségével, time-timer applikációval tesszük láthatóvá tanulóink számára.
Picture9
 


Kollégáink vallják:
 
Dévényi Ildikó:
"A tanító, aki valóban bölcs, nem parancsol rád, hogy lépj be bölcsessége házába, hanem elméd küszöbéhez vezet." 
(Khalil Gibran)
 
Nagyné Gyombolai Éva:
Gyermek! Lehetsz butus, vagy elmaradt, lehetsz kiemelkedő bármiben, lehetsz jókedvű, oldott vagy durcás, kötözködő én mégis szeretlek.
Szomorú vagyok, ha-amikor rosszat teszel, ha-amikor türelmetlen vagy, ha-amikor verekszel, ha-amikor bántasz másokat, de mégis szeretlek.
Mégis fontos vagy nekem. Mégis szeretném, hogy fejlődj tudásban mozgásban, mégis örömet szeretnék szerezni neked. Igen mégis fontos, hogy legyél, hogy éreztessem, hogy minden sérülés és nehézség ellenére igen mégis fontos, hogy vagy.

Harmati Lászlóné:
„A tanítói hivatásom egyik alappillére a másság elfogadása, a gyengébbek segítése, az előítéletek kialakulásának a megelőzése. Igyekszem, hogy a legfontosabb személyiségjegyeim legyenek a szeretet és az odafigyelés. E kettő nélkül nem lehet szerintem eredményes tanítói munkát végezni.”

Mikes Pálma:
„Ha egy gyermek éhes, adjál neki enni, de ha egy gyermek éhezik, tanítsd meg halat fogni”
(Régi kínai közmondás)
 
Soósné Rácz Márta:
„Tegyél róla, hogy minden nap számítson Mert a lehetőséget soha se kapod vissza!”

Moravcsikné Varga Krisztina:
„Személyiségközpontú pedagógia: nem a tudáshalmazok gyarapítása, hanem az embereszmény a fontos.”

Somogyi Judit:
„Ha egy gyerek nem tud úgy tanulni, ahogy tanítjuk, akkor úgy kell tanítanunk, ahogy ő tanulni tud.”
(Ignacio Estrada)

Kerekné Csernyi Krisztina:
„A gyermeket tiszteletben kell fogadni, szeretetben kell nevelni, és szabadságban kell elbocsátani.”
(Rudolf Steiner)

„Nem sajnálni, hanem tisztelni kell a gyermeket! Ezek segítenek, hogy a gyermek később integrálódni tudjon a társadalomba, elfogadva önmagát és másokat.”
(Ismeretlen szerző)

Kiss Judit:
„Minden gyermekben megvan a cselekvési vágy és a világmindenség megismerésének igénye, csak annak kibontakoztatását kell elősegíteni.”
(Montessori)

Mikita Péterné:
„Nem adhatsz lángot a gyertyának úgy, hogy annak fénye a te arcodat is ne ragyogja be!”
(Böjte Csaba)

„Lehet, hogy egy gyerek csak minimálisan tudja magát szavakban kifejezni, de elég arrogáns és naiv dolog volna ebből arra következtetni, hogy nincsenek is gondolatai, preferenciái, véleményei vagy hitei.”
(Notbohm)

Szabóné Stefanidesz Anikó:
„Az őszinte tiszta szeretet vezérel a munkám minden pillanatában. Célom, tanítványaim képességeinek felső határát kihozni belőlük, melyek további életükbe hasznukra válik. Irányelvem, hogy csak olyat tégy mással, amit szeretnéd, hogy veled is tegyenek.”

Hintervieser Mónika:
„Szeresd ember társadat, úgy boldogabb lehetsz, embertelenséggel mond meg: mire mehetsz”
(Cházár András)

Kelecsényi Rita:
„Ha aszerint ítélsz valakiről, amilyennek most látod, visszatartod őt fejlődésében. Ha meg tudod látni benne azt, amivé lehetne, előre segíted az útján.”
(Goethe)