B
School

Szeretettel üdvözöljük intézményünk honlapján!

„Féld az Istent, igazságosan cselekedj és ne szégyellj senkit!”

Fáy Károly, a váci intézet siket tanára

Munkatársaink

VEZETŐK

Ványi Lászlóné
intézményvezető, gyógypedagógus, etika tanár, mesterpedagógus - szaktanácsadó

Sándori Lívia
intézményvezető-helyettes, gyógypedagógus

Farkas Andrea 
óvodai intézményegység-vezető, gyógypedagógus 

Telegdyné Katona Márta Erika
általános iskolai intézményegység-vezető, gyógypedagógus

Dévényi Ildikó
utazó gyógypedagógusi és fejlesztő nevelést – oktatást végző intézményegység-vezető, gyógypedagógus

Bányai Györgyné
szakiskolai intézményegység-vezető, gyógypedagógus

Grunda Györgyné
kollégium intézményegység-vezető, pedagógus


ÓVODA

Pedagógusok

Baliné Chukri Éva gyógypedagógus
Belencsák Ildikó óvodapedagógus
Berczeli Réka kollégiumi nevelőtanár
Budai Klára óvodapedagógus
Bujáki Andrásné óvodapedagógus
Glózikné Szarka Anna gyógypedagógus
Hutyánszkiné Csele Andrea gyógypedagógus
Juhászné Klucsár Andrea logopédus
Schulcz Noémi Erzsébet gyógypedagógus
Suha Brigitta óvodapedagógus
Vandrus Réka kollégiumi nevelőtanár
Végh Karina óvodapedagógus

Nevelő – oktató munkát közvetlenül segítő munkatársak

Csánki Zsuzsanna gyógypedagógiai asszisztens
Déri Katalin gyógypedagógiai asszisztens
Halász Enikő gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő
Kárpáti Klára gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő
Kis Andrea gyógypedagógiai asszisztens
Kis Bettina gyógypedagógiai asszisztens
Klein Mária dajka
Kurdiné Tóth Erika dajka
Nemecz Angelika gyógypedagógiai asszisztens
Nemes Attiláné dajka
Szabó Attiláné dajka-takarító
Szaszák Noémi gyógypedagógiai asszisztens


ÁLTALÁNOS ISKOLA

Pedagógusok

Bártfai Henriett napközis nevelőtanár
Czigléné Pintye Ibolya tanító
Döméné Nagy Katalin gyógypedagógus
Fekete Anikó gyógypedagógus, testnevelő
Galotti Nóra tanító
Gubányi Zsófia Veronika tanító
Harmati Lászlóné napközis nevelőtanár
Karánsebessy Balázs testnevelő
Kelecsényi Rita Krisztina gyógypedagógus
Kiss Anna gyógypedagógus
Kiss Judit tanító
Nagyné Gyombolai Éva gyógypedagógus
Somogyi Judit tanító
Soósné Rácz Anikó Márta testnevelő tanár
Szabóné Csorba Erika tanító, napközis nevelőtanár
Szabóné Stefanidesz Anikó biológia tanár, testnevelő
Szakolczai Gyuláné gyógypedagógus
Szlizsné Iván Beáta gyógypedagógus

Nevelő – oktató munkát közvetlenül segítő munkatársak

Békési-Nagy Andrea gyógypedagógiai asszisztens
Hintervieser Mónika gyógypedagógiai asszisztens
Hugyecz Marianna gyógypedagógiai asszisztens
Janák Zsuzsanna gyógypedagógiai asszisztens
Máthéné Bikkes Krisztina gyógypedagógiai asszisztens
Mikes Pálma gyógypedagógiai asszisztens
Mikita Péterné gyógypedagógiai asszisztens
Moravcsikné Varga Krisztina gyógypedagógiai asszisztens
Ökrös Laura gyógypedagógiai asszisztens
Pap Kornél Attila gyógypedagógiai asszisztens
Svajlina Kata gyógypedagógiai asszisztens
Vincze Olga gyógypedagógiai asszisztens
Vizi Dániel gyógypedagógiai asszisztens


UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGIAI és FNO ELLÁTÁS

Pedagógusok

Bairaktarisné Móró Edina gyógypedagógus
Dukai Henrietta gyógypedagógus
Kálmánchelyi Krisztina konduktor
Marosfalvi Éva gyógypedagógus
Miholics Valéria gyógypedagógus
Patakfalviné Bánszegi Tímea gyógypedagógus
Víg Eszter gyógypedagógus


SZAKISKOLA

Pedagógusok

Angyal Csilla tanár
Béresné Kelemen Mária Magdolna mérnöktanár
Bot Szilvia szakoktató
Gyárfásné Czimrák Enikő műszaki szakoktató
Gyetven Tamás szakoktató
Insperger Edit Erzsébet gyógypedagógus
Kohlmann Ágnes szakoktató
Mácsik Miklós testnevelő
Nagy Orsolya gyógypedagógus
Pap Zsolt szakoktató
Szegvári Gábor műszaki szakoktató
Tajthy Szilvia mérnöktanár
Takácsné Jenei Márta Mária mérnöktanár
Varga László gyógypedagógus
Varga László Győző szakoktató

Nevelő – oktató munkát közvetlenül segítő munkatársak

Kis-Gere Istvánné gyógypedagógiai asszisztens
Rimóczi Erika gyógypedagógiai asszisztens
Szoó Bettina gyógypedagógiai asszisztens

  

KOLLÉGIUM

Pedagógusok

Bányiné Schoffer Adrienn kollégiumi nevelőtanár
Belák Brigitta kollégiumi nevelőtanár
Bócz Péter kollégiumi nevelőtanár
Fogarasi Nikoletta kollégiumi nevelőtanár
Hajdu Anna kollégiumi nevelőtanár
Major József Zoltán kollégiumi nevelőtanár
Merényi Edit kollégiumi nevelőtanár
Szabados Sándorné kollégiumi nevelőtanár
Varga Zsuzsanna kollégiumi nevelőtanár
Vavrek Alexandra kollégiumi nevelőtanár

Nevelő – oktató munkát közvetlenül segítő munkatársak

Badó Tamásné gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő,
Forró Judit gyermek-és ifjúságvédelmi felügyelő
Gáborné Varga Beatrix gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő és ápoló
Gyengéné Palotai Eszter gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő
Jawad Forat gyermek-és ifjúságvédelmi felügyelő
Kerekné Csernyik Krisztina gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő
Koczka Lászlóné gyermek-és ifjúságvédelmi felügyelő
Kovács-Rádler Zsuzsanna gyermek-és ifjúságvédelmi felügyelő
Lukács Elvira gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő
Maruszki-Bori Edit gyermek-és ifjúságvédelmi felügyelő
Micheller Anna Mária gyermek-és ifjúságvédelmi felügyelő
Miskei Istvánné gyermek-és ifjúságvédelmi felügyelő
Molnár Gabriella gyermek-és ifjúságvédelmi felügyelő és ápoló
Tálas Pálné gyermek-és ifjúságvédelmi felügyelő
Tóth Márta Anna gyermek-és ifjúságvédelmi felügyelő és ápoló
Zámbó László Attiláné gyermek-és ifjúságvédelmi felügyelő és ápoló
Zelinka Éva pedagógiai felügyelő
Zeller Tamásné gyermek-és ifjúságvédelmi felügyelő

 

ISKOLAPSZICHOLÓGUS

Zelei Zsolt pszichológus

 

GYERMEK és IFJÚSÁGVÉDELMI FELELŐS

dr. Sillingné Kósa Erika gyógypedagógus

 

NEVELŐ - OKTATÓ MUNKÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐK

Boczkó Regina iskolatitkárLigeti Barbara Virág iskolatitkár

 

TECHNIKAI DOLGOZÓK

Lencsés Boglárka munkaügyi ügyintéző
Babinka Jánosné takarító
Barna Tamásné portás
Csapó Márk műszaki dolgozó
Csitári Mihályné takarító
Hegyesiné Horváth Renáta mosónő
Húsvéti Katalin Rozália takarító
István Krisztina portás
Izsó Zoltánné takarító
Kerezsi Bálintné takarító
Kiss-Brezovszki Beáta takarító
Kovács Miklós fűtő és portás
Kozma Sándor fűtő és portás
Martinkovics Gábor Józsefné portás
Molnár Katalin mosónő
Nemes Attila karbantartó
Parnaki Lajos Pálné portás
Petkéné Baksza Aranka Tünde takarító
Scholtz Tiborné takarító
Szeehofner Károly János udvaros
Szegedi Zsolt karbantartó
Szentpétery Tamás gondnok

 

EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK

dr. Osztrogonácz Henrik iskolaorvos  Szabóné Halász Judit védőnő

 

TŰZ- és MUNKAVÉDELEMI SZAKEMBER

Barazutti Ferenc tűz- és balesetvédelmi felelős