B
School

Szeretettel üdvözöljük intézményünk honlapján!

„Féld az Istent, igazságosan cselekedj és ne szégyellj senkit!”

Fáy Károly, a váci intézet siket tanára

Középiskolai kollégium

Olyan társadalmi modellt nyújtunk diákjaink részére, melyben az együttélés a

fogyatékkal élők és a fogyatékkal nem élők között természetes. 

Kollégiumunk a város középiskoláiban jogviszonnyal rendelkező leány tanulóit tudja fogadni. Ezzel a „fordított integráció” egyik jó gyakorlatát valósítja meg intézményünk.

Az intézmény rendeltetésszerű nyitvatartása a szorgalmi időszak alatt folyamatos és az iskolai tanulmányok zavartalan teljesítéséhez, továbbá a Kollégium önálló Pedagógiai Programjának megvalósításához biztosított. 

A kollégista tanulók a tanévkezdést megelőző napon költözhetnek be a kollégiumba és a tanév utolsó tanítási napján kötelesek (15 óráig) kiköltözni onnan, illetve ekkor kötelesek minden ingóságukat magukkal vinni.  

 • A kollégiumi felvétel egy tanévre szól, meghosszabbítását minden tanévben újra kell írásban kérni. 
 • A kollégiumba történő felvétel az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, kiskorúak esetében szülő/gondviselő írásbeli kérésére; nagykorúak esetében saját kérésre történik.
 • A tanulóknak a kollégiumi jogviszony ingyenes. 
 • Az étkezéssel kapcsolatos ügyeket a város által üzemeltetett Gazdasági Hivatal intézi. A kollégiumban étkezési térítési díjat kell fizetni.
 • Az étkezési térítési díjakat az adott hónap 20. napjáig átutalással kell befizetni.
 • A tanulók egészségügyi alapellátását, ápolását, gondozását a mindennapi ellátás részeként (napi 24 órában) biztosítja intézményünk.  
 • Az iskola-egészségügyi ellátásról iskolaorvos, szemész, fül-orr-gégész szakorvos, valamint védőnő gondoskodik.
 • A kollégium zárva tart minden hétvégén, pénteken 16.00 órától - vasárnap 12.00 óráig. De az intézmény kollégiumi ügyelete minden hétvégén biztosított a Simon Antal Tagintézményben.
 • A kollégiumunk alapfeladata a tanuláshoz, a zenei tanulmányok gyakorlásához és a pihenéshez szükséges feltételek biztosítása.
 • A komplex nevelés érdekében, kollégiumunk önálló, az adott tanévre kidolgozott Munkaterv - programterv alapján működik.
 • Az itt elhelyezést kapott diákok részére is kötelező a Kollégiumi Házirend betartása, mely figyelembe veszi az életkori és tanulmányi sajátosságokat.  
 • Rendkívüli eltávozásra szabályozott körülmények között van lehetőség (színház, hangverseny, családi programok stb.). Ilyenkor csak és kizárólag az osztályfőnöktől - szaktanártól és a szülőtől - gondviselőtől érkező írásos eltávozási kérelmet tudjuk figyelembe venni; illetve sürgős esetben ez telefonon is megtörténhet, mely szóbeli kérelmet - az első adandó alkalommal - írásban is igazolni szükséges.