B
School

Szeretettel üdvözöljük intézményünk honlapján!

„Féld az Istent, igazságosan cselekedj és ne szégyellj senkit!”

Fáy Károly, a váci intézet siket tanára

SNI kollégium

Olyan társadalmi modellt nyújtunk diákjaink részére, melyben az együttélés a

fogyatékkal élők és a fogyatékkal nem élők között természetes.

A Cházár András EGYMI óvodájába, általános iskoláiba és szakképzésére járó leány és fiú gyermekeinek/diákjainak biztosít elhelyezést.

Az SNI-s kollégium alapfeladata a tanuláshoz és pihenéshez szükséges speciális feltételek biztosítása egyénre szabottan.

Figyelmet fordítunk a családias légkör kialakítására, az önellátás kialakítására, a tanulás segítésére, a felzárkóztatásra, a kiegyensúlyozott testi – lelki fejlődésre és az egészséges életmód megszerettetésére.

Különlegesen fontosnak tartjuk a fogyatékosságból adódó speciális segédeszközök használatából adódó feladatok ellátását.

A komplex személyiségfejlesztés és nevelés érdekében az SNI-s kollégistáknak kötelező a Házirend betartása és a kollégiumi programokon történő részvétel.

 

Az intézmény rendeltetésszerű nyitvatartása a szorgalmi időszak alatt folyamatos és az iskolai tanulmányok zavartalan teljesítéséhez, továbbá a Kollégium Pedagógiai Programjának megvalósításához biztosított.

 

A kollégista tanulók a tanévkezdést megelőző napon költözhetnek be a kollégiumba és a tanév utolsó tanítási napján kötelesek (15 óráig) kiköltözni onnan, illetve ekkor kötelesek minden ingóságukat magukkal vinni. 

A kollégium zárva tart minden hétvégén, pénteken 16.00 órától - vasárnap 12.00 óráig. De az intézmény kollégiumi ügyelete minden hétvégén biztosított a Simon Antal Tagintézményben.

 

Általános tudnivalók

  • A kollégiumi felvétel egy tanévre szól, meghosszabbítását minden tanévben újra kell írásban kérni.
  • A kollégiumba történő felvétel az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, a kiskorúak esetében a szülő/gondviselő írásbeli kérésére; nagykorúak esetében saját kérésre történik.
  • A tanulóknak a kollégiumi jogviszony ingyenes.
  • Az étkezéssel kapcsolatos ügyeket a város által üzemeltetett Gazdasági Hivatal intézi. A kollégiumban étkezési térítési díjat kell fizetni.
  • Az étkezési térítési díjakat az adott hónap 20. napjáig átutalással kell befizetni.
  • A tanulók egészségügyi alapellátását, ápolását, gondozását a mindennapi ellátás részeként (napi 24 órában) biztosítja intézményünk. 
  • Az iskola-egészségügyi ellátásról iskolaorvos, szemész, fül-orr-gégész szakorvos, valamint védőnő gondoskodik.