B
School

Szeretettel üdvözöljük intézményünk honlapján!

„Féld az Istent, igazságosan cselekedj és ne szégyellj senkit!”

Fáy Károly, a váci intézet siket tanára

Bemutatkozás

Szeretettel várjuk az érdeklődő tanulókat és kísérőiket intézményünkben.

A szakmaválasztási döntésben segíthet, ha megtekintik iskolánk tanműhelyeit és helyi adottságainkat.

A közismereti és a szakképzési tananyagok elsajátításán túl lehetősége van diákjainknak a DIÁKÖNKORMÁNYZAT által szervezett kulturális és sportrendezvényeken, versenyeken történő részvételre is.

1882-ben indult el intézményünkben az általános iskolai oktatás és a kezdetektől megvalósult tanulóink szakmai képzése is. Bár napjainkig többször éltük meg ennek a területnek az átszervezését, de az 1990-es évektől folyamatos a „falainkon belüli” szakképzés és a szakiskola profiljának bővülése.

A társadalmi igényekhez, változásokhoz alkalmazkodva mindent megteszünk a hozzánk jelentkező tanulók érdekében, hogy szakmatanulási elképzeléseik megvalósulhassanak. Célunk, hogy tudásuk az önálló élet megteremtésének alapja lehessen, tudjanak és akarjanak munkát vállalni az iskola elvégzése után.

Feladatunk, hogy a különböző mértékű tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeknek biztosítsuk azt a nyugodt, szeretetteljes és barátságos környezetet, amelyben jól érzik magukat.

Az egyéni sajátosságaik figyelembevételével segítjük folyamatos fejlődésüket, mely által személyiségük kibontakozhat, tudásuk örömteli tanulás révén gyarapodhat és sikeres szakmai vizsgával, stabil önbecsüléssel fejeződhet be tanulmányuk.

Ezen a tagozaton az előkészítő év ad arra lehetőséget, hogy a meglévő hátrányokat, egyenlőtlenségeket iskolai keretek között korrigáljuk. Erre szolgál a szakképzést megelőző előkészítő, felzárkóztató év.

ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM

  • Az előkészítő évfolyamon, egy tanítási év alatt, a szakmai alapozás, a pályaorientáció erősítése, a szaktantárgyi tudás szinten tartása és az általános személyiség fejlesztés folyamata zajlik.
  • Ebben a szakaszban – a tanulásban akadályozott fiatalok előzetes tudásának megerősítése és tovább fejlesztése, tudásuk gyakorlati alkalmazása, az önálló életvezetési technikák tudatosítása és gyakorlása kerül a középpontba.
  • Megvalósul a tanítás – tanulás folyamatában megmutatkozó gyengébb vagy sérült funkciók korrigálása, kompenzálása, a szakmatanuláshoz szükséges motiváció megteremtése.

Kollégáink vallják

Béresné Kelemen Mária:

Ha valamit hozzá tudok tenni a rám bízottak életéhez hozzáteszem.

Mácsik Miklós:

Az iskolánkba járó diákok jövőjének segítése, a társadalomba való beilleszkedésük megkönnyítése.

Varga László:

Elfogadás feltételek helyett. Kollégáké, tanulóké, önmagunké.

Bányai Györgyné:

Együtt veled!

Bot Szilvia:

"Sors ütötte sebet gyógyítsa tudás és szeretet."

Insperger Edit:

Segíteni a sérült gyermeket szövevényes, bonyolult világban eligazodni.

Takácsné Jenei Márta:

Segíteni az elesetteken legjobb tudásom szerint, tolerancia és a másság elfogadása.

Varga László Győző:

„Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták.”

Rimóczi Erika:

Csak a siketek oktatásával kapcsolatban: identitásképzés, kisebbségi kultúraként való kezelés és hozzáállás mindenki részéről (nem fogyatékosok), hídképzés: elfogadás kialakítása, megértés, nyitottság kialakítása.

Angyal Csilla:

Segítségnyújtás a rászorulóknak. Elfogadás, gondoskodás, szeretet.

Gyárfásné Czimrák Enikő:

A nem átlagos dolgok mindig érdekesek az emberek számára. Mint a barokk, mely egy korszakot ölel fel az emberi alkotások sorából. Szabálytalan gyöngy és kagyló a szó jelentése a portugál nyelvben. Ilyen szabálytalan kagylók azok a gyerekek is, akik az intézményünkbe járnak. És vannak köztük olyanok, akik gyöngyöt rejtenek. Nekünk kell megtalálni a rejtett kincset, ami bennük van.

Tajthy Szilvia:

„Trópusi nap hevében, jéghegyek közt a télben utat tör tehetség és szorgalom. Minden sors új kezdet remél és küzd az ember, keresné, hogy lehetne boldog. Teremtő lázban égve s egy új kor, szebb reménye, mint lámpás fénye mindig felragyog.”

(Légy jó Mindhalálig: Az élet szép)

Szoó Bettina:

Siketek gyerek fejlesztés, és kommunikáció.

Nagy Orsolya:

„Minden gyermeket szeretni, figyelemmel fordulni felé, tisztelni, hinni a benne lévő lehetőségekben és szenvedéllyel remélni, hogy tud növekedni! Mindezt úgy, hogy törekszem tudásom legjavát nyújtani és folyamatosan fejlődni.”

(Jean Vanier)

Kohlmann Ágnes:

A tanulók képességeihez mérten a legtöbbet kihozni belőlük, továbbá az élet útvesztőiben való eligazodásra nevelés.